korekta i redakcja tekstu naukowego

Zadbaj, by Twoja praca była poprawna pod względem językowym. Oddaj swój tekst w ręce fachowców, zanim błędy zakreślą w nim recenzenci. Dzięki temu podczas obrony nie będziesz musiał tłumaczyć się z niezręczności stylistycznych czy szkolnych „ortografów”.

W ramach usług korektorsko-redakcyjnych:
poprawiamy
interpunkcję / ortografię / styl / frazeologię
eliminujemy
literówki / błędy edytorskie (np. podwójne spacje)
ujednolicamy
bibliografię i przypisy / obcojęzyczne pojęcia i specjalistyczną terminologię naukową
sugerujemy
lepsze (korzystniejsze i ładniejsze) rozwiązania stylistyczne
wzbogacamy
leksykę i frazeologię
podpowiadamy
jak zmienić kompozycję, by praca była bardziej przejrzysta i logiczna

Koszt korekty pracy naukowej już od 5 zł za stronę!