formatowanie

Zanim wydrukujesz pracę i oddasz ją recenzentom, sprawdź, czy Twoja praca dobrze „wygląda”.

Każdy wordowski plik przed „puszczeniem” go do druku wymaga formatowania. Formatowanie jest ważne, jeśli praca ma prezentować się profesjonalnie. Największe uczelnie mają ustalone standardy formatowania prac doktorskich, precyzują, jak ma wyglądać strona tytułowa, spis treści, jaki powinien być układ pracy.

Formatowanie polega m.in. na odpowiednim doborze kroju czcionek i ich wielkości, ustaleniu marginesów, wyrównaniu tekstu oraz wyróżnieniu wybranych partii tekstu (np. tytułów rozdziałów i podrozdziałów). Podczas formatowania wprowadzane są ponadto jednolite oznaczenia tytułów tabel, rycin i ich źródeł, tworzona jest strona tytułowa, generowane spisy (spis treści i spisy materiałów pomocniczych), ujednolicane są wcięcia akapitowe i odstępy międzywierszowe. Wprowadzane są ustawienia nagłówka i stopki, numeracja stron.

Formatowanie nie kosztuje dużo, a sprawia, że praca staje się czytelna i „przyjazna” dla czytelnika.

Dla osób korzystających z usług korektorsko-redakcyjnych formatowanie wykonujemy gratis.