tłumaczenia

Tłumaczymy wybrane partie pracy naukowej na język angielski (np. summary).
Wykonujemy także tłumaczenia pisemne całych prac naukowych (także przysięgłe) w języku angielskim, niemieckim, francuskim i innych.
Na życzenie klienta tłumaczone teksty są dodatkowo (przez drugiego eksperta) korygowane pod względem poprawności językowej i stylistycznej w języku obcym.